Over ons

verbodengeschriften.nl is een non-profit website of liever gezegd een Pro Deo website (maar wel de god van Spinoza en Einstein!) [1]

Het is een wonderlijke en nauwelijks geloofwaardige boodschap die deze site bevat

Vaak heb je gehoord dat er toch geen weg terug meer is, dat je nu eenmaal verder moet op de ingeslagen weg of je nu wilt of niet, dat vluchten niet meer kan, dat je hele leven een zoektocht is en toch nooit zult vinden, dat het geen zin heeft om te vragen naar het waarom omdat je toch nooit antwoord krijgt, dat je jezelf en je god nooit kunt begrijpen omdat jezelf en je god ondoorgrondelijk zijn en dat je je daar maar bij neer moet leggen en moet proberen om er maar het beste van te maken.

En dat heb je dus maar gedaan. Je bent een medespeler geworden in het spel waar je zelf de regels niet van bedacht hebt. Je hebt al zoveel littekens opgelopen, verdriet en pijn gehad, maar je dacht dat het niet anders kon. Kennelijk kan dat dus wel en is er toch een uitweg uit dit krankzinnige tranendal. Maar alles is al zo vaak gezegd maar er is nog nooit geluisterd.

Maar het is mogelijk. De schrijvers van deze website zijn je hierin voorgegaan, en hoe: daar gaat deze website over.

[1] Van Spinoza die nog steeds aanbeden en verketterd wordt is de uitspraak: God en de Natuur zijn hetzelfde. Met andere woorden: "god" is de harmonie, het volmaakte ecosysteem, de oorspronkelijke natuur. Maar dat mocht hij natuurlijk niet zeggen omdat hij daarmee in aanvaring kwam met de god van het Oude Testament. "God dobbelt niet" is een beroemde uitspraak van de natuurkundige Einstein. Hij geloofde niet in een persoonlijke God, maar in een God die zich openbaart in de harmonie van de natuur en de kosmos. Een God zoals die van Spinoza. En die God, zo dacht Einstein, speelt geen kansspelletjes.

Vriendelijke groet,
Redactie

Naar boven

Home