Chronologische tabel van de belangrijkste epidemieën in de Westerse wereld en het Midden Oosten

door

George M. Gould, A. M., M. D. and Walter L. Pyle, A. M., M. D.

1897

Ontleend aan: Anomalies and Curiosities of Medicine


INLEIDING:

Op zijn sterfbed verzuchtte Louis Pasteur dat het niet de bacil was, maar de voedingsbodem waar het eigenlijk om ging, maar toen was het al te laat. De wetenschap, gevangen in en bevangen door het causaliteitsdenken had de bacil omarmd als "de oorzaak" van de ziekte, wat even absurd is als bellen in kokend water als oorzaak van het koken te beschouwen en dan buiten beschouwing laten dat je zelf het pannetje op het vuur gezet hebt.

In 2002 kregen Barry J. Marshall en J. Robin Warren zelfs de Nobelprijs omdat ze met hun helicobacter pylori de "oorzaak" van maagzweren hadden gevonden, terwijl zelfs de leek weet dat je een maagzweer kunt krijgen als je stront met je baas hebt en Selye schreef vijftig jaar geleden al 'dat chronische emotionele prikkels precies als chronisch infectieuze, traumatische of toxische prikkels tot reproduceerbare functionele stoornissen en organische laesies, bij voorbeeld hypertensie of een ulcus, kunnen leiden.' En hij toonde dat ook nog aan door ratten vast te binden en vervolgens te pesten, wat toch heel erg lijkt op de kantoorsituatie met een baas en een onderdaan.

De internist-neuroloog Victor von Weizsacker schreef zestig jaar geleden in zijn ketterse, dus vergeten, boek "De Zieke Mens":

"De wetenschap en het gevoel van het eenvoudige volk zijn met elkaar in tegenspraak. Het geloof dat zorg, opwinding en tenslotte ook ergernis en onaangenaamheden een mens ziek kunnen maken, is zeer verbreid. Waarom eigenlijk niet? Alleen in het wetenschappelijk gilde is het zo gelegen, dat de "psychogenie" van een angina, een pneumonie, een attaque of een diabetes als dubieus en onwaarschijnlijk wordt beschouwd, en dat het sensatie verwekt wanneer een wetenschappelijk onderzoeker dit poneert. Het lijdt echter geen twijfel, dat omgekeerd bij het "eenvoudige volk", bij de niet-geletterden, de door de wetenschap gesteunde bewering dat deze ziekten zuiver lichamelijk, door bacillen, klieren etc. ontstaan, gretig aftrek vindt. In de niet-gestudeerde mens zijn vele tendenties aanwezig of te wekken, om het denkbeeld dat ziekten psychische oorzaken hebben, terstond te laten vallen en zich daarentegen vast te klampen aan de louter-lichamelijke theorie, bij voorkeur precies zo als die door de wetenschappelijke medici wordt ten beste gegeven. Deze verhouding behoeft niet te allen tijde zo te zijn. Maar tegenwoordig is het nog meestal zo. De hedendaagse medische wetenschap, die hoofdzakelijk bepaald wordt door de natuurwetenschappen der 19de eeuw, staat sceptisch tegenover de psychogenie van organische veranderingen. Het is ook mogelijk dat de somatische leer zoveel succes heeft bij de leek juist omdat ze in tegenspraak is met de naïeve mening van het volk: men kan immers alleen maar dichter bij de hogere waarheid komen, als men zijn eerste onontwikkelde mening opgeeft."

Er is niets veranderd. Het causaliteitsdenken lijkt onuitroeibaar en zoals von Weiszacker ook schreef: "wanneer men namelijk de zin niet vindt, vindt men een oorzaak." Dat ziekten een zin zouden kunnen hebben, een waartoe, ergens naar zouden kunnen verwijzen, is een taboe, onwetenschappelijk, mag niet waar zijn, dus is niet waar en betekent vloeken in de kerk van de wetenschap. Wetenschap is per definitie gebonden aan een kokerblik, een paradigma, waardoor verbanden zien onmogelijk wordt. Daarnaast bestaat in een wereld waar het draait om "zoek de verschillen" geen mogelijkheid meer om dingen te vergelijken. Je kun geen appels met peren vergelijken, zeggen ze dan, zich blind starend op de verschillen. Natuurlijk kun je appels met peren vergelijken als je beseft dat het allebei voedsel is, zoals je christendom en islam ook met elkaar kunt vergelijken, omdat zij allebei mensen dom houden, en het Imperium Romanum met het Imperium Americanum, omdat beiden de wereldheerschappij uitoefenen en iedereen weet waar dat uiteindelijk op uitdraait

Epidemieën hebben een geschikte voedingsbodem nodig, ontregelde, angstige, wanhopige, depressieve, boze, uitzichtloze, ontredderde, afhankelijke, mensen bij wie dus, zoals de psycho-neuro-immunologie laat zien, de afweer verminderd is. En dan komen de virologen die, gevangen in het dwangbuis van hun reductionalistische, rationalistische en causaliteitsdenken, door het sleutelgat naar de wereld gluren en met hun paniekverhalen angst zaaien. Die alles over virussen weten, maar niets over mensen, die profeteren, de toekomst voorspellen, en daardoor mensen alleen maar banger maken en daardoor afbreuk doen aan hun afweer en zodoende een self-fullfilling profecy creëren. Het fascinerende van de vaccinatie is natuurlijk dat mensen dan niet meer bang zijn en dus niet ziek worden, maar dat wil dus zeggen dat je ze net zogoed met fysiologisch zout kunt inenten. Hou mensen dom, afhankelijk, maak ze bang, laat ze zelf niet denken, laat ze geloven in autoriteiten en deskundigen, dat ze gelukkig zijn en in de best denkbare wereld leven, geef ze brood en spelen en verdeel en heers.

De epidemieën van weleer zijn verdwenen, uitgeroeid, de kop ingedrukt en nog slechts te vinden in de literatuur. De geneeskunde heeft de "ziekteverwekkers" ontdekt, geïsoleerd, tegengiften bedacht, "geneesmiddelen" en therapieën. De voedingsbodems zijn onveranderd gebleven. En zoals je bij een fietsband, die te hard is opgepompt, uitbochtingen krijgt, die je kunt oplappen en versterken, maar er vergif op kunt innemen dat er op andere plekken andere bulten zullen optreden, zo heeft het uitroeien van de oude epidemieën, geleid tot nieuwe epidemieën. Zoals de oude epidemieën geen oorzaak maar een betekenis hadden, hebben de nieuwe dat evenzeer. Waren de oude uitbundig, extravert, snel en dodelijk, de nieuwe zijn verborgen, introvert, sluipend en even dodelijk. De geneeskunde die zichzelf heeft uitgeroepen en is binnengehaald als de nieuwe heilbrenger, compleet met nieuwe hogepriesters, dogma's, regels, geboden en verboden, die het laatste antwoord nog niet heeft gevonden, maar doorlopend nieuwe theorieën, doorbraken, oorzaken en beloften ventileert, op weg naar uiteindelijk heil, heeft een rampzalige invloed. Aids wijten aan het HIV-virus, terwijl iedereen weet dat promiscue gedrag de voedingsbodem levert, getuigt van een kokerblik. De "oorzaak" van Aids is het HIV-virus, maar de betekenis is dat promiscue gedrag, niet verenigbaar is met eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het verwijst dus naar het belang van een mentaliteitsverandering en daar dragen condooms echt niet toe bij. En dat geldt voor alle "ziekten", symptomen van ontregelde levens. Gelukkige mensen worden niet ziek.

De hele geschiedenis door zovaak gewaarschuwd, nooit iets geleerd.

"Almachtige God, verlos ons van de wetenschappen en de verderfelijke kunsten van onze vaderen en geef ons de onwetendheid, onschuld en armoede terug", verzucht Rousseau en "Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart", zegt Prediker.


DE OUDE, ACUTE EN EXTROVERTE EPIDEMIEëN

Datum
Plaats
Mortaliteit Opmerkingen
v.Chr.1495
Egypte

Tijdens het bewind van de Farao, Koning van Egypte, 2509 v. C. - Exodus xii
1471
Woestijn van Paran
14.000

1490
In de wildernis

Numeri xi
1310
Æguia (eiland)

Ovidius Metamorfosen bk. vii
1141
Ashdod, een plaats tussen Guza en Joppa

Onder de Filistijnen, 1 Samuel v en vi
1190
Troje (belegering)

Belegering van Troje. In het griekse kamp, Homerus, Ilias bk. 1
1017
Kanaän
In drie dagen 70.000
Kanaan. In de tijd van David, 2 Samuel xxiv
790
Rome


738
Rome

Plutarchus, het leven van Romulus
710
Rome
185.000
Assyrische legers bij de belegering van Jeruzalem
694,
671
Beschreven door Livius
545
Velitrae
Ontvolkt
Kleine stad bij Rome
594
Jerusalem
1/3 v.d. inwoners

480
Leger van Xerxes
150.000

476
Spanje


463
Rome

Livius iii, 6
452
Rome
Helft v.d. inwoners
Livius iii, 32
430
Athene

Duurde zonder onderbreking vijf jaar -Thucydides ii, 48
427
Spanje (van Egypte)

404
Carthago
Ontvolkt
Justinianus, xix, ; Diodorus Sicculus, xiii
303 en 383
Gallië en Rome (legers)


366
Rome
Dagelijks 10.000
Livius, vii; kortdurend, via contact?
362
Murviedro (Sicilië)


346
Rome

Livius
332
296
291
237
Cadiz


218
Carthaagse legers

Hele rijk. Onderweg naar de belegering van Taguntum
216
Carthago


213
Carthaagse en Romijnse legers

Voor Syracuse, Livius, xxv
206
Capua


182-177
Rome en heel Italië

Livius, xli, 21
144
Rome


140
Rome


134 and 130
Italië


126
Numidië
Kust van Carthago
800.000
200.000
Orosius, lib. v
89
Romeinse legers
10.000

88
Rome (bevolking)
30.000

60
Spanje

Lepra?
n.Chr.68
Rome

Tacitus Annals, xv.
Orosius, lib. vii
114
Wales
45.000

187
Rome en Italië


158
Arabië


175 en 178
Rome


252
Alexandrië


262
Rome
5.000 dagelijks, 40.000
Zonaras, lib. xii
310
Engeland


325
Brittanië


365-394
Italië en Syrië


400
Azië, Afrika en Europa
71.719
Nicephorus, xiii
450-67 en 473
Rome


562
Schotland


517
Palestina


544
Frankrijk

Dysenterie?
565-610
Speciaal Frankrijk, Duitsland en Italië

Een pest woedend, met onderbrekingen, in de meeste delen van de wereld
590
Rome


654
Constantinopel


664
Zuid Brittanië


665-683
Engeland

Met tussenpozen
696
Constantinopel


703 en 713
Schotland


717, 724 en 729
Constantinopel
30.000

732
Norwich in Engeland en Syrië


740
Verspreid over Europa en het Oosten
Woedde gedurende 260 jaar
762
Wales. In Chichester
34.000

853
Schotland


896
Gallië, Duitsland en Italië


937
Engeland


940
Noord Europa

Vooral het vee
964


Keizer Otto's leger
1005

Helft v.d mensheid
Woedde gedurende drie jaar
1012-25
Engeland en andere delen van Europa

Met tussenpozen
1027


Sint Vitus dans
1029-31 en 1033
Engeland en Gallië


1064
Saraceense leger
Vele duizenden
Onderweg om Rome te belegeren. Woedde twee jaar
1068
York en Durham


1075
Constantinopel


1096-1111
Europa, verspreid


1120
Verschillende delen van de wereld

Duurde 272 jaar
1126-28, 1133-46
Engeland


1172
Engeland

Dysentry?
1183
Engeland en Rome


1193-96, 1200-01
Engeland


1217
Damietta
Slechts 3 van de 70.000 overleefden

1235
Londen
20.000

1237
Egypte

St. Vitus dans bij kinderen
1278
Utrecht

St. Vitus dans
1283
Spanje
4.000
Tijdens de invasie van Philippe van Frankrijk in Spanje
1335
Engeland
Hoge mortaliteit

1345
Spanje en verspreid over de hele wereld
3/4 v.d. mensheid

1346
Florence
60.000

1347
Londen,
Venetië,
Lubeck,
Spanje
50.000
100.000
90.000
200.000
1348
Syrië, Griekenland, Italië, Cyprus


1350-51
Ierland


1352
China
Londen
900.000
50.000
. . . . . . .
In één massagraf begraven
1355
Florence,
Norwich,
Yarmouth
100.000
37.104
7.5021363
Spanje


1365
Keulen
20.000

1368-70
Engeland en Ierland


1371
Barcelona


1372
Duitsland, Egypte, Griekenland en het hele Oosten
Lubeck 90.000

1374
Holland, Frankrijk en Rijnprovincies

Sint Vitus dans
1379
Engeland


1383
Sevilla


1384
Mallorca


1387
Portugal


1391
Engeland, York en vooral Norfolk


1394
Spanje


1401
Londen
30.000

1410
Sevilla


1418
Straatsburg

Sint Vitus dans
1429
Barcelona


1439
Huescar in het koninkrijk Aragon


1450
Italië, Gallië, Duitsland en Spanje


1465
Italië


1468
Parma


1482
Frankrijk


1485
Sivilla

Zweetziekte in Engeland
1488
Andalusië


1489
Barcelona


1493
Mallorca


1495
Saragossa


1499
Brittanië
Londen 30.000
Breidde uit naar Brabant, Vlaanderen
1529
Engeland


1530
Duitsland

Zweetziekte
1535
Cork en Dresden


1537-39
Engeland


1541
Constantinopel


1543
Metz


1547
Engeland, Holland en Duitsland


1556
Spanje

Vlektyfus
1558
Murcia


1562
Londen en belangrijkste Europese steden


1564
Barcelona
Saragossa 10.000

1565
Lyon


1566
"Morbus Hungaricus"


1570
Spanje


1572
Dresden


1574
Spanje en Italië


1579
Rome,
Lubeck,
Hamburg
4.000
8.000
3.0001580-81
Caïro en het Oosten
500.000
1582
Spanje, m.n. Kadiz


1585-86
Narva en Talinn (Revel)
Revel 6.000

1589
Sevilla


1590
Dresden


1593
Malta
Lissabon, Spanje 70.000

1600-02
Moskou,
Letland
500.000
30.000

1603
Londen
36.000

1606
Verspreid over Europa


1609
Sevilla


1610
Granada,
Constantinopel
. .. . . . .
200.000


1613
Frankrijk en Constantinopel


1616
Duitsland, Denemarken, Egypte en de levant


1622
Londen
1e jaar 8.000
2e jaar 11.000
3e jaar 12.000
4e jaar 35.417
Duurde vier jaar
1625
Verspreid over Engeland
Londen 30.000

1626
Lyon
60.000

1634
Dresden


1635
Leiden en Nijmegen
Leiden 20.000
Londen 10.000


1644
Madrid


1649
Spanje
200.000

1653
Moskou,
Riga,
Amsterdam,
Leiden
200.000
9.000
13.200
13.000
1656
Napels,
Benevento,
Genua,
Rome,
Napolitaanse gebieden
240.000
9.000
10.000
10.000
400.000
Driekwart van de bevoling
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
1662
Venetië
60.000

1663
Engeland


1664
Amsterdam
24.000

1665
Londen
68.596

1673
Spanje


1675
Malta
11.300

1677
Murcia en Carthago


1679
Duitsland


1691
Duitsland


1698
Spanje


1705
Ceuta


1710
Kopenhagen
Stockholm
25.000
30.000
In zes mnd, de zweetziekte
. . . . . . .

1720
Marceilles


1722
Venetië, Hongerij en in de Oost


1727
Spanje

Epidemische manie
1732
Londen
In één week 1.500

1735
Egypte
Vele duizenden

1736
Caïro
10.000
Sommige dagen 7.000 begraven
1740
Ierland


1743
Aleppo


1751
Cordova
In Caïro en Constantinopel 40.000

1751-60
Ierland en Frankrijk
In Cyprus 30.000

1761
Carthagena


1762
Aleppo, Jeruzalem en Damascus


1763
Napels
20.000

1769
Bengalen
3 miljoen en meer

1770
Polen en Rusland,
Bohemen,
Constantinopel
20.000
168.000
Sommige weken 1.000 begraven

1771
Moskou
Bassora (heet tegenwoordig Basra)
18 mnd.133.299
80.000

1783-85
Egypte, Dalmatië, Constantinopel, enz.


1792
Egypte
800.000

1799
Barbarije
Fez
Dagelijks 3.000
247.000
Franse leger in Egypte
. . . . . . .
1809
Portugal

Onder de Britse troepen
1810
Gibraltar

Van de 14.000 overleefden maar 28
1812
Constantinopel
160.000

1813
Malta
4.483

1815
Corfu


1817
De gehele bewoonde wereld


1841
Syrië, vooral Erzeroum (heet tegenwoordig Erzurum)

Sint Vitus dans
1843
Aziatisch Turkije

1844
Egypte


1873-76
Mesopotanië
In 1876 20.000

1877
Rond Kaspische Zee


1889
Rusland
1.000.000
Russische Griep
1918
Wereldwijd
20- 40.000.000
Spaanse Griep
1957
Wereldwijd
1.000.000
Aziatische Griep
1968
Wereldwijd
1.000.000
Honkong Griep

DE NIEUWE, SLUIPENDE EN INTROVERTE EPIDEMIEëN

JAARLIJKS
WERELDWIJD
7.500.000
Kanker
6.000.000
Hart- en vaatziekten
6.500.000
Longziekten
5.500.000
CVA / Hersenaandoeningen
2.700.000
HIV/ Aids
1.700.000
Diarree
1.500.000
Tuberculose
1.270.000
Malaria
1.200.000
Verkeersongevallen
873.000
Suïcide

Totaal 34.743.000


Epidemieën in China tot 1912 na Chr.

Ontleend aan:

William H. McNeill

De pest in de geschiedenis (Plagues and peoples, 1976)

De Arbeiderspers, Amsterdam 1986. ISBN 90 295 2951 2

Een opsomming, samengesteld door Joseph H. Cha, hoogleraar in de geschiedenis van het Verre Oosten aan Quincy College, Quincy, Illinois.

De volgende lijst van epidemieën in China is gebaseerd op twee veel oudere compilaties, waarvan de ene opgesteld is door Ssuma Kuang, een geleerde uit de tijd van de Sung-dynastie (960-1279) en de andere het werk is van een aantal geleerden uit de achttiende eeuw die een algemene encyclopedie hebben samengesteld over de traditionele wetenschap. Deze twee lijsten van menselijke en natuurrampen zijn in 1940 opnieuw verschenen, maar de bewerker heeft enkele fouten gemaakt in de omrekening van traditionele data naar de moderne kalender. Professor Cha heeft overal waar mogelijk dergelijke fouten verbeterd, door vergelijking met passages in oude dynastieke kronieken en andere documenten, telkens wanneer dergelijke bronnen werden genoemd. Bovendien heeft hij de traditionele plaatsnamen vertaald in de moderne geografische terminologie van China.

Het resultaat is niet feilloos. De beslissing welke provincies van tegenwoordig gelijkgesteld moesten worden aan oude streken die niet samenvallen met moderne provincies is soms willekeurig geweest. Bovendien zijn ongetwijfeld vermeldingen van epidemieën in Chinese geschriften ontsnapt aan de aandacht van de oudere schrijvers, en deze ontbreken dus ook hier. Alle mededelingen over aantallen doden zijn parafrasen van oude teksten en professor Cha heeft geen poging gedaan na te gaan in hoeverre dergelijke opmerkingen geloofwaardig zijn; hoewel sommige waarschijnlijk klinken kunnen andere sterk van de waarheid afwijken. Ondanks dergelijke tekortkomingen is het duidelijk dat de volgende opsomming vollediger is dan enige lijst die eerder gepubliceerd is in een der westerse talen, en het is onwaarschijnlijk dat grote epidemische rampen hier niet genoemd zijn. Een verwijzing naar belangrijke keerpunten moet dus te ontdekken zijn in deze opsomming, en dat is de reden waarom zij hier is afgedrukt.

De gepubliceerde tekst waarop professor Cha zich baseert kan als volgt getranscribeerd worden: Ch'en Kao-yung, Chung Kuo Li Tai Tien Tsai Jen Tuo Piao, 2 dln., Shanghai 1940.

243 v.Chr. Epidemie in het gehele rijk
48 v.Chr. Epidemie, overstroming en hongersnood 'ten oosten van de pas', dat wil zeggen waarschijnlijk in Honan, Shansi en Shantung
16 n.Chr. Epidemie; een generaal die een campagne leidde tegen barbaren in het zuiden, verloor zes- tot zeventiende van zijn troepen aan ziekte
37 Epidemie in Kiangsu, Anhui, Chekiang en Fukien
38 Epidemie in Chekiang
46 Hongersnood en epidemie in Mongolië; twee derde van de bevolking gestorven
50 Epidemie, plaats onduidelijk
119 Epidemie in Chekiang
125 Epidemie in Honan
126 Epidemie in Honan
151 Epidemie in Honan, Anhui, Kiangsi
161 Epidemie, plaats onduidelijk
162 Epidemie uitgebroken in legeronderdelen in Sinkiang en Kokonor; drie tot vier op de tien gestorven
171 Epidemie, plaats onduidelijk
173 Epidemie, plaats onduidelijk
179 Epidemie, plaats onduidelijk
179 Epidemie, plaats onduidelijk
182 Epidemie, plaats onduidelijk
185 Epidemie, plaats onduidelijk
208 Epidemie in een leger in Hupeh; twee derde van de troepen gestorven aan ziekte en honger
217 Epidemie, plaats onduidelijk
223 Epidemie, plaats onduidelijk
234 Epidemie, plaats onduidelijk
275 Epidemie in Honan; tienduizenden gestorven
291 Epidemie in Honan
296 Epidemie in Shensi
297 Epidemie in Hopei, Shensi, Szechwan
312 Epidemie, plaats onduidelijk; deze was voorafgegaan door sprinkhanenplagen en hongersnood. Noord- en Centraal-China werden een 'grote woestenij'; in Shensi overleefden slechts een of twee op de honderd belastingbetalers
322 Epidemie; twee tot drie op de tien gestorven; plaats onduidelijk
330 Epidemie, plaats onduidelijk
350 Epidemie, plaats onduidelijk
351 Epidemie na opstand in Honan
353 Epidemie, plaats onduidelijk
379 Epidemie in Shensi
423 Epidemie in Noord-China; in Honan twee tot drie op de tien gestorven
427 Epidemie in Kiangsu
447 Epidemie in Kiangsu
451 Epidemie in Kiangsu
457 Epidemie in Kiangsu
460 Epidemie in Kiangsu
468 Epidemie in het gehele keizerrijk; gedurende een tweede uitbarsting later in het jaar in Honan, Shantung, Hopei, Hupeh en Anhui zijn honderdveertig- tot honderdvijftigduizend personen gestorven
503 Epideme, plaats onduidelijk
504 Epidemie in Noord-China
505 Epidemie in Noord-China
510 Epidemie in Shensi; 2730 doden
529 Epidemie in Shensi
546 Epidemie in Kiangsu
565 Epidemie in Honan
598 Epidemie in Zuid-Mandsjoerije gedurende militaire campagne tegen Korea
612 Epidemie in Shantung en elders
636 Epidemie in Shansi, Kansu, Ninghsia en Shensi
641 Epidemie in Shansi
642 Epidemie in Shansi en Honan
643 Epidemie in Shansi en Anhui
644 Epidemie in Anhui, Szechwan en het noordoosten
648 Epidemie in Szechwan
655 Epidemie in Kiangsu
682 Epidemie in Honan en Shantung; land overdekt met lijken
707 Epidemie in Honan en Shantung; enkele duizenden doden
708 Epidemie in Honan en Shantung; duizend doden
762 Epidemie in Shantung; meer dan de helft van de bevolking gestorven
790 Epidemie in Fukien, Hupeh, Kiangsu, Anhui, Chekiang
8o6 Epidemie in Chekiang; meer dan de helft van de bevolking gestorven
832 Epidemie in Szechwan, Yunnan en Kiangsu
840 Epidemie in Fukien, Chekiang
874 Epidemie in Chekiang
891 Epidemie in Hupeh, Kiangsu en Anhui; in Hupeh stierven drie tot vier op de tien mensen
892 Epidemie in Kiangsu
994 Epidemie in Honan
996 Epidemie in Kiangsu, Anhui en Kiangsi
1003 Epidemie in Honan
1010 Epidemie in Shensi
1049 Epidemie in Hopei
1052 Epidemie in Hupeh, Kiangsu en Anhui
1054 Epidemie in Honan
1060 Epidemie in Honan
1094 Epidemie in Honan
1109 Epidemie in Chekiang
1127 Epidemie in Honan; helft van de bevolking in de hoofdstad gestorven
1131 Epidemie in Chekiang en Hunan
1133 Epidemie in Hunan en Chekiang
1136 Epidemie in Szechwan
1144 Epidemie in Chekiang
1146 Epidemie in Kiangsu
1199 Epidemie in Chekiang
1203 Epidemie in Kiangsu
1208 Epidemie in Honan en Anhui
1209 Epidemie in Chekiang
1210 Epidemie in Chekiang
1211 Epidemie in Chekiang
1222 Epidemie in Kiangsi
1227 Epidemieën onder Mongoolse leger in Noord-China
1232 Epidemie in Honan; negentigduizend doden in nog geen vijftig dagen
1275 Epidemie met sterfte die niet te berekenen valt, plaats onduidelijk
1308 Epidemie in Chekiang; meer dan zesentwintigduizend doden
1313 Epidemie in Hopei
1320 Epidemie in Hopei
1321 Epidemie in Hopei
1323 Epidemie in Hopei
1331 Epidemie in Hopei; negen tiende gestorven
1345 Epidemie in Fukien en Shantung
1346 Epidemie in Shantung
1351-52 Epidemie in Shansi, Hopei, Kiangsi; vijftig procent sterfte onder de troepen in het Huai-dal
1353 Epidemie in Hupeh, Kiangsi, Shansi, Suiyuan; in een deel van Shansi stierf meer dan twee derde van de bevolking
1354 Epidemie in Shansi, Hupeh, Hopei, Kiangsi, Hunan, Kwangtung en Kwangsi. In een deel van Hupeh stierven zes tot zeven op de tien inwoners
1356 Epidemie in Honan
1357 Epidemie in Shantung
1358 Epidemie in Shansi en Hopei; meer dan tweehonderdduizend doden
1359 Epidemie in Shensi, Shantung en Kwangtung
1360 Epidemie in Chekiang, Kiangsu en Anhui
1362 Epidemie in Chekiang
1369 Epidemie in Fukien; stapels lijken op de wegen
1380 Epidemie in Chekiang
1404 Epidemie in Hopei
1407 Epidemie in Hunan
1408 Epidemie in Kiangsi, Szechwan en Fukien; 78.400 doden
1410 Epidemie in Shantung (zesduizend doden) en Fukien (vijftienduizend gezinnen omgekomen)
1411 Epidemie in Honan en Shensi
1413 Epidemie in Chekiang
1414 Epidemie in Hopei, Honan, Shansi en Hupeh
1445 Epidemie in Chekiang, Shensi en Fukien
1454 Epidemie in Kiangsi en Hupeh
1455 Epidemie in Shensi, Kansu en Chekiang
1461 Epidemie in Hunan, Hupeh, Kwangtung en Shensi
1471 Epidemie in Kweichow
1475 Epidemie in Fukien en Kiangsi
1480 Epidemie in Fukien
1481 Epidemie in Kiangsi en Kweichow
1486 Epidemie in Fukien
1489 Epidemie in Hunan; hele dorpen en steden ontvolkt
1492 Epidemie in Chekiang
1495 Epidemie in Zuidoost-China
1500 Epidemie in Kwangsi
1504 Epidemie in Shansi
1506 Epidemie in Hunan, Hupeh, Kwangtung, Kwangsi, Yunnan en Fukien; bijzonder grote sterfte
1511 Epidemie in Chekiang
1514 Epidemie in Yunnan
1516 Epidemie in Hupeh
1517 Epidemie in Fukien
1519 Epidemie in Hopei, Shantung, Chekiang
1522 Epidemie in Shensi
1525 Epidemie in Shantung; 4.128 doden
1528 Epidemie in Shansi
1529 Epidemie in Hupeh, Szechwan, Kweichow
1532 Epidemie in Shensi
1533 Epidemie in Hupeh, Hunan
1534 Epidemie in Chekiang, Hupeh, Hunan
1535 Epidemie in Fukien
1538 Epidemie in Kwangsi
1543 Epidemie in Shansi
1544 Epidemie in Shansi, Honan
1545 Epidemie in Fukien
1554 Epidemie in Hopei
1556 Epidemie in Fukien
1558 Epidemie in Kweichow
1560 Epidemie in Shansi
1561 Epidemie in Hupeh
1562 Epidemie in Fukien; zeven op de tien gestorven
1563 Epidemie in Kiangsi
1565 Epidemie in Hopei en Chekiang
1571 Epidemie in Shansi
1573 Epidemie in Hupeh
1579 Epidemie in Shansi
1580 Epidemie in Shansi
1581 Epidemie in Shansi
1582 Epidemie in Hopei, Szechwan, Shantung en Shansi
1584 Epidemie in Hupeh
1585 Epidemie in Shansi
1587 Epidemie in Shansi en Kiangsi
1588 Epidemie in Shantung, Shensi, Shansi, Chekiang en Honan
1590 Epidemie in Hupeh, Hunan en Kwangtung
1594 Epidemie in Yunnan
1597 Epidemie in Yunnan
1598 Epidemie in Szechwan
1601 Epidemie in Shansi en Kweichow
1603 Epidemie in Chekiang
1606 Epidemie in Chekiang
1608 Epidemie in Yunnan
1609 Epidemie in Fukien
1610 Epidemie in Shansi en Shensi
1611 Epidemie in Shansi
1603 Epidemie in Shansi en Chekiang
1613 Epidemie in Fukien
1617 Epidemie in Fukien
1618 Epidemie in Shansi, Hunan, Kweichow en Yunnan; lijken lagen overal in Shansi
1621 Epidemie in Hupeh
1622 Epidemie in Yunnan
1623 Epidemie in Yunnan en Kwangsi
1624 Epidemie in Yunnan
1627 Epidemie in Hupeh
1633 Epidemie in Shansi
1635 Epidemie in Shansi
1640 Epidemie in Hopei en Chekiang
1641 Epidemie in Honan, Hopei, Shantung en Shansi; lijken lagen overal in het rond
1643 Epidemie in Shensi
1644 Epidemie in Shansi, Kiangsu en Binnen-Mongolië
1653 Epidemie in Binnen-Mongolië
1656 Epidemie in Kansu
1665 Epidemie in Shantung
1667 Epidemie in Kansu
1668 Epidemie in Hopei
1670 Epidemie in Binnen-Mongolië
1673 Epidemie in Mandsjoerije
1677 Epidemie in Kiangsu en Shensi
1680 Epidemie in Kiangsu
1681 Epidemie in Yunnan
1683 Epidemie in Hupeh
1692 Epidemie in Shensi
1693 Epidemie in Shantung
1694 Epidemie in Chekiang en op het eiland Hainan
1697 Epidemie in Kiangsu, Shansi, Kiangsi
1698 Epidemie in Shantung en Shansi
1702 Epidemie in Kwangtung
1703 Epidemie in Binnen-Mongolië, Shantung en het eiland Hainan
1704 Epidemie in Hopei, Shantung, Chekiang en Shensi
1706 Epidemie in Hupeh
1707 Epidemie in Kwangsi, Kwangtung, Hopei en Hupeh
1708 Epidemie in Hupeh, Binnen-Mongolië, Kiangsi, Kansu en Shantung
1709 Epidemie in Chekiang, Kiangsu, Anhui, Shantung, Shensi, Kwangtung, Fukien, Kiangsi
1713 Epidemie in Kwangtung
1714 Epidemie in Kwangtung
1717 Epidemie in Chekiang
1721 Epidemie in Shensi
1722 Epidemie in Chekiang
1723 Epidemie in Hopei
1724 Epidemie in Shantung
1726 Epidemie in Kiangsu, Shansi, Kwangtung en Hopei
1727 Epidemie in Kwangtung, Hupeh
1728 Epidemie in Kiangsu, Chekiang, Shansi, Shensi, Hopei, Hupeh, Anhui en aan het oostelijk uiteinde van de Grote Muur
1733 Epidemie in Kiangsu
1742 Epidemie in Anhui
1746 Epidemie in Hupeh
1747 Epidemie in Hopei
1748 Epidemie in Shantung
1749 Epidemie in Kiangsu, Kiangsi
1756 Epidemie in Fukien, Kiangsu, Anhui
1757 Epidemie in Chekiang en Shansi; in Sinkiang, aan de westelijke grens, zijn allen die deze ziekte kregen, zonder uitzondering gestorven
1760 Epidemie in Shansi, Chekiang en Kansu
1767 Epidemie in Chekiang
1770 Epidemie in Kansu
1775 Epidemie in Hopei
1783 Epidemie in Chekiang
1785 Epidemie in Kiangsu
1786 Epidemie in Kiangsu, Anhui, Shantung en Hopei
1790 Epidemie in Kansu en Yunnan
1792 Epidemie in Hopei
1793 Epidemie in Chekiang
1795 Epidemie in Chekiang
1797 Epidemie in Chekiang
1798 Epidemie in Shantung
1800 Epidemie in Chekiang
1806 Epidemie in Hopei en Shensi
1811 Epidemie in Kansu
1814 Epidemie in Hupeh
1815 Epidemie in Kiangsu, Anhui en Shantung
1816 Epidemie in Hopei
1818 Epidemie in Shantung
1820 Epidemie in Chekiang, Shansi, Kiangsu
1821 Epidemie in Hopei, Shantung, Yunnan
1822 Epidemie in Hopei en Shensi
1823 Epidemie in Kiangsu en Hopei
1824 Epidemie in Hopei
1826 Epidemie in Shantung
1827 Epidemie in Shantung
1831 Epidemie in Chekiang
1832 Epidemie in Hupeh, Shensi, Shantung
1833 Epidemie in Shantung, Hopei, Chekiang
1834 Epidemie in Chekiang en Kiangsu
1835 Epidemie in Shantung
1836 Epidemie in Kansu, Kwangtung en Shantung
1839 Epidemie in Hopeh
1842 Epidemie in Kiangsu, Hopeh
1843 Epidemie in Hupeh, Kiangsi en Chekiang
1847 Epidemie in Shensi
1848 Epidemie in Shensi
1849 Epidemie in Chekiang
1853 Epidemie in Honan; meer dan tienduizend doden
1855 Epidemie in Kansu
1856 Epidemie in Shensi
1861 Epidemie in Shantung
1862 Epidemie in Hopei, Kiangsu, Chekiang, Hupeh, Shantung
1863 Epidemie in Kansu, Chekiang en Shensi
1864 Epidemie in Hupeh, Chekiang en Kiangsi
1866 Epidemie in Kansu
1867 Epidemie in Shantung en Hopei
1869 Epidemie in Hunan, Kansu en Hupeh
1870 Epidemie in Hupeh en Hopei
1871 Epidemie in Shensi en Hupeh
1872 Epidemie in Chekiang en Hupeh
1895 Epidemie in Hopei
1911 Epidemie in Mandsjoerije


Naar boven

Home