Desktop
Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften
Klokkenluiders op weg naar de Brandstapel

Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften

Durf te leven   Zoek jezelf   Over ons   Contact

Op deze website staan 107 van de 432 doc's die je vindt op verbodengeschriften.nl. Daar zijn ze te downloaden als Pdf en Epub (E-boek) voor E-reader en Tablet.


Als iemand die een mening aanhangt die hem gedurende zijn jeugd is onderwezen of waartoe hij later is overgehaald,
  • elke twijfel die in zijn hoofd opkomt onderdrukt en wegduwt,
  • doelbewust vermijdt boeken te lezen en mensen te spreken die die mening in twijfel trekken of ter discussie stellen,
  • en vragen die niet gesteld kunnen worden zonder die mening te verstoren als ongepast beschouwt,
dan is dat leven van die mens één grote zonde tegen de mensheid. (zie ook dagblad Trouw: Bij gevaarlijke argumenten gaan onze oren dicht) William Kingdon Clifford, 1879 (lees het hele artikel)


Envelop
Aan- en afmelden voor de Nieuwsbrief  Het mailtje mag je leeg laten (er worden een paar Nieuwsbrieven per jaar verstuurd)


Recent toegevoegde titels
  Er wordt op dit moment gewerkt aan nieuw toe te voegen titels...


N I E U W 24-04-2018 Het Evangelie van Thomas - met verklaringen

N I E U W 26-12-2017
Chronologische tabel van de belangrijkste epidemieën in de Westerse wereld en het Midden Oosten - Tabel uitgebreid en beter leesbaar gemaakt


Andersen, Hans Christiaan

De nieuwe kleren van de keizer

Anonymus

Aantekeningen - Deel 1

Aantekeningen - Deel 2

Brieven - Deel 1

Brieven - Deel 2

Correspondentie - Deel 1

Correspondentie - Deel 2

Gedachten over het bestaan van de ziel en het bestaan van God

Invallen - Deel 1

Invallen - Deel 2

Wat het niet is - inleiding bij de inleidingen

Het Evangelie van Thomas - met verklaringen

J. H. Speenhof en Anonymus over Professor Bolland

Baron d'Holbach

Baron d'Holbach, uit "Le Bon Sens"

Voorwoord bij "Het Systeem van de Natuur"

Bellamy, Edward

De Parabel van de Watertank

Brouwer, L.E.J.

W. F. Hermans over Brouwer

Camus, Albert

Geen slachtoffers en geen beulen

Carlile, Richard

Het Mysterie van het Christendom, een Chinees verhaal

Chesterton, G. K.

De parabel van het meisje met het rode haar

Clifford, William Kingdon

De Ethiek van het Geloven

Du Marsais, César Chesneau

De Filosoof

Dystopie, Utopie En Eutopie

Het Nieuwe Eutopia - Jerome K. Jerome

Het Land van de Bloeiende Perzikbomen - Tao Yuanming

Eeden, Frederik van

Een Parabel

Epicurus

Brief aan Menoeceus

Epidemieën

Chronologische tabel van de belangrijkste epidemieën in de Westerse wereld en het Midden Oosten - George M. Gould and Walter L. Pyle

De Brug van San Luis Rey - Thornton Wilder, 1928

Flaubert, Gustave

Een reis naar de hel

Forster, E. M.

De andere kant van de heg

Hazlitt, William

Over de domheid van wetenschappers

Hawthorne, Nathaniel

De Duivel in Handschrift

Hubbard, Elbert

Jezus was een anarchist

Kaczynski, Ted

Het Narrenschip

Interview met Ted Kaczynski

John Zerzan: Van wie is De Unabomber?

Kant, Immanuel

Beantwoording van de vraag: Wat is Verlichting?

Kierkegaard, Søren

Waarom de mens vooral van "de dichter" houdt en waarom, goddelijk gezien, "de dichter" juist de allergevaarlijkste is

Komrij, Gerrit

Ruigoordrede, Uitgesproken op 24 juli 2003

Laing, Ronald

De transcendentale Ervaring In Relatie tot Religie en Psychose

Over Antipsychiatrie. Wat is er met de antipsychiatrie gebeurd?

Dubbele binding

De Dubbele Binding: de innige band tussen gedrag en communicatie

Landauer, Gustav

Anarchistische Gedachten over Anarchisme

Lao Tzu, Tao Te Ching

Over Lao Tzu en de Tao Te Ching

Robert Pirsig, uit: "Zen en de kunst van het motoronderhoud"

Leiders en Goeroes

Oplichters in de Mystiek - Gustav Meyrink 1868 - 1932

Hoe wordt ik Goeroe. Een minicursus in tien stappen - Joep Schrijvers

Luther, Maarten

Over de Joden en hun leugens

Manganelli, Giorgio

De Litteratuur als Leugen

Ménard, Louis

Uit: Overpijnzingen van een heidense mysticus. De Duivel in het Café

Mystiek en drugs

Alan Watts
Taoïsme

Zo is de mens

De Heerlijke Kosmologie. Avonturen in de Chemie van het Bewustzijn

Dokter A. Hofmann
LSD, heel persoonlijk

Théophile Gauthier
De Opiumpijp

Nescio

De X Geboden

Panizza, Oskar

Door Oskar Panizza
Oskar Panizza in een brief uit de gevangenis d.d. 15 juli 1896 aan Max Halbe

Het misdrijf op Tavistock-Square

Over Oskar Panizza
Het Liefdesconcilie. Het verbod op de film. Door scenarioschrijver Ditrich Kuhlbrodt

Over de moed tot godslastering. Oskar Panizza's "Liebeskonzil" een voorbeeldige uitgave - Rolf Löchel

Wie is Oskar Panizza - Hannes Ruch

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitdrukkingen

Plato

De allegorie van de grot

Robinson, William J.

Als ik God zou zijn

Rosenhan, David

Het Rosenhan-experiment: Over Gezond Zijn op Ongezonde Plaatse

Rousseau, Jean-Jacques

Voorspelling ontleend aan een oud manuscript n.a.v. La Nouvelle Héloïse roman van J.J.Rousseau ± 1761

Overpeinzingen van een eenzame wandelaar. Eerste wandeling

Een Filosofische Geloofsbelijdenis. Een satire op Jean-Jacques Rousseau

Sartre, Jean Paul

Over Frantz Fanon - De verworpenen der aarde

Stirner, Max

Door Max Stirner
De Kleine Geschriften:

Christendom en Antichristendom 1842

Enige voorlopige opmerkingen over de Liefdesstaat 1843

"Heb slechts de moed om destructief te zijn..." 1841-1842

Over het verplichten van staatsburgers tot enige geloofsovertuiging

Over Schoolwetten (Doctoraalscriptie)

Kunst en religie

Swift, Jonathan

De kunst van de politieke leugen

Als ik oud word

Tolstoj, Leo

Gij zult niet doden

De huidige wetenschap

Een brief van Tolstoj aan de Canadese Doechoboren

Tucholsky, Kurt

De Mens

Twain, Mark

Het verdoemde mensengeslacht

Over de verloedering van de kunst van het liegen

Bijbelonderricht en Religieuze Praktijk in Europa en Elders

Brief naar de aarde

De Mark Twain over wie ze ons op school nooit iets verteld hebben, door Helen Scott

Het Oorlogsgebed - geschreven rond 1904-1905

Mark Twains Amerikanisme

Mark Twain - De Gepatenteerde Grappenmaker, door George Orwell

De tsaar in gesprek met zichzelf

Voltaire

De laatste woorden van Epictetus aan zijn zoon

Het afschuwelijke gevaar van lezen

Vragen over Wonderen

Wekhrlin, Wilhelm Ludwig

Monoloog van een kaasmijt op zevenhoog in een Edammerkaas

Wells, H.G.

De Deur in de Muur

De Appel

Wieland, Christoph Martin

Filosofie, als levenskunst en geneeskunst voor de ziel

Wilde, Oscar

Een Chinese Wijze, over Chuang Tzu

Wittgenstein, Ludwig

Lezing over Ethiek

Wolff, Anna Julia

De Naakte Vrouw

Zerzan, John

Interview met John Zerzan

Naar boven


Vind alle 432 documenten op: verbodengeschriften.nl Daar zijn ze te downloaden als Pdf en Epub (E-boek) voor E-reader en Tablet.

Privacy Policy

Deze website verzamelt van bezoekers geen cookies, ip-adressen, ongevraagd e-mailadressen of andere data. Gegevens die je bij ons achterlaat door het versturen van e-mail en het abonneren op de nieuwsbrief worden veilig opgeslagen volgens de nieuwste techniek zodat anderen daar niet bij kunnen. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen wordt je e-mail adres uit onze database verwijderd. verbodengeschriften.nl voldoet aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).Internet:

The Gospel of Thomas

A Heaven on Earth